Tábor - Zahrádka

Příměstská část

 

Volby do výboru příměstské části Zahrádka

Dne 19. června 2010 od 8 do 12 hodin se v hasičské zbrojnici uskuteční volby do výboru příměstské části Zahrádka. Volby připravuje ve spolupráci s městem Tábor přípravný výbor ve složení Miroslav Běhoun, Jan Samec a Josef Mareš. Přípravný výbor sestavil volební kandidátku ve složení Miroslav Běhoun, Jan Samec, Josef Mareš, Jiří Zimmermann a Petr Chytil. Rovněž byla jmenována hlasovací komise ve složení Petr Kofroň, Jitka Zimmermannová st. a Jana Samcová. Komise bude volby řídit a bude dohlížet na korektní průběh voleb.