Tábor - Zahrádka

Příměstská část

 

Hasičská zbrojnice

Začátkem 20. století byla na místě hasičské kolny v Zahrádce vybudována hasičská zbrojnice pro potřeby místních dobrovolných hasičů, která svému účelu sloužila až do 70. let 20. století.
V r. 2007 byla budova hasičské zbrojnice z podnětu výboru příměstské části z finančních prostředků města Tábora rekonstruována na schůzovní a společenskou místnost.


Pro srovnání uvádíme fotografie před a po rekonstrukci: