Tábor - Zahrádka

Příměstská část

 

Vysazování lip

V neděli 8. listopadu 2009 se Jirka, Honza, Pepa a Petr chopili rýčů a zasadili kolem silnice mezi Zahrádkou a Křížkem cca 50 sazenic lip. Jestli se ujmou, můžeme se v budoucnu těšit z lipové aleje.