Tábor - Zahrádka

Příměstská část

 

Úvodní strana

Zahrádka je jednou z 15 místních částí města Tábora. Nachází se severozápadně od Tábora, vlevo od silnice I. třídy č. 19 (směr Dražice, Písek, Rožmitál pod Třemšínem), asi 2,7 km od mimoúrovňové křižovatky silnic č. 19 a 603 na severním okraji Tábora. Těsně sousedí s místní částí Všechov.

Na ploše cca 4 ha se v současnosti nachází 16 objektů s číslem popisným. Součástí Zahrádky je i lokalita u řeky Lužnice, která se rozprostírá jižně od hlavní zástavby Zahrádky za bývalým vojenským prostorem. Zde jsou další 3 objekty s čísly popisnými a dále 51 chat s čísly evidenčními. Právě zde se nachází Kvěchův mlýn, kde majitelé v současnosti provozují malou vodní elektrárnu. Zahrádka má k 01.08.2020 45 trvale žijících obyvatel.

V blízkosti Zahrádky se nachází soustava rybníčků (Zahrádecký, Studený, Pochytil a Brod) a přilehlé okolí o rozloze 30 hektarů, která je od 22. února 2008 v seznamu Evropsky významných lokalit v rámci mezinárodního projektu Natura 2000. Cílem projektu je ochrana nejcennějších, nejohroženějších či vzácných a v oblasti ojedinělých živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť. Zejména na rybnících Zahrádecký a Studený jsou široké lemy litorálních porostů rákosin, na hrázích mokřadní olšiny, žijí zde mokřadní ptáci a populace několika druhů obojživelníků (např. regionálně významná žába kuňka obecná).